VELKOMMEN TIL

ARNOLD & ULV

Senior Ulv - Mette Ravn Arnold

HVIS DU MENER AT HOLISTISK, ORGANISK OG INTUITIVT LYDER SOM NOGET TOSSET HIPPIE-VRØVL, SÅ ER DU MÅSKE HAVNET PÅ DEN FORKERTE SIDE...

Men mener du, at ledelse er blevet et fortærsket og gammeldags begreb, der mest af alt rummer oplevelsen af at trække modstridende sjæle hen til et trug, i stram snor, så er du måske klar til i stedet at føre dine medarbejdere hvor du ønsker dig. Til at møde den uundgåelige tendens der er i tidsånden med individualisme, selvstændighed og helhedsbetragning. Fortærskede begreber som work/life balance og CSR skal fortolkes bredere og i et skarpere lys – forventningerne fra medarbejderne om forståelse, rummelighed og at blive mødt med både hjerne og hjerte. I øjenhøjde, endda, er enorme. Ellers går de simpelthen. Eller værre endnu, sygner hen eller stresser sig sengeliggende.

Med AI, digitalisering og automatisering i stærk fremdrift, stiger effektiviteten, præcisionen og fejlmargin falder mærkbart. Det skaber resultater der kan ses på bundlinien. Og det er et gode. Men betragter vi vores medarbejdere som en stor organisme, gennem mekaniske briller, så er det netop hvad de bliver: Mekaniske maskiner uden ånd og hjerte. Og er det ikke netop hjerteblodet, ejerskabet og passionen, så mange virksomheder sukker efter i dag?

Hvorfor drive og motivere når du kan føre – ikke bare lede – men sætte de helt rette takter for dine medarbejdere og kolleger, så de følger dig og hele tiden kender retning for at lykkes? I samspil og på eneturene. Det er det nye. Det er der du møder dine og dynamikken, magien og de RIGTIGE gevinster opstår. Er du med?

Med min veludviklede intuition, viden og erfaring bringer jeg os derhen. Sammen.

HVEM ER ARNOLD & ULV?

Arnold & Ulv er en konsulentvirksomhed ledet af Mette Ravn Arnold. Vi hjælper virksomheder med lavpraktisk håndtering af daglige, personalemæssige udfordringer.

Med Arnold & Ulv, har du en samarbejdspartner, der fungerer som en
in-house personalefunktion, kender din virksomhed, men som arbejder et fåtal af timer og dermed tilbyder tårnhøj kvalitet
til en altid fordelagtig pris.

HOS ARNOLD & ULV, TROR VI PÅ EN HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL LEDERSKAB

Det være sig i læren, leden og tilmed leven. Altså, giver balance i tilværelsen, stærkt, troværdigt lederskab og skaber respekt og vedvarende forandringer. Dette integreres ved at vi dyrker langvarige relationer, at vi udviser tålmod og lader forandringer forankres, helt ind til benet. Så ingen quickfixes og hurtige handler, herfra. Vi er ikke for fine til at samle lavthængende frugter og dyrke lynhurtig anvendelighed. Men med gradvis, bevidst og intelligent påvirkning, ses den blivende forbedring og de gode resultater. Også på den lange bane.

WE PUT THE

WROOOF

in Human Resource

Med mangeårig erfaring med opstart af HR-/personalefunktioner, og håndtering af det samlede spektrum fra lavpraktik over taktisk og strategisk tilgang. Den akademiske ballast er på plads, men erfaring og massiv værktøjskasse skaber anvendelighed, og evne til at nå organisation, og dermed medarbejdere, hvor ’de er’. Og det er afgørende for succes. Derfor har vi ingen fine fornemmelser, og tager fat hvor det er nødvendigt, ud fra devisen: Levér, levér og atter levér!

ALLIERER DU DIG MED ARNOLD & ULV, ER DER ALTID ET FYSISK OG MÅLBART OUTCOME

ULV I

EGEN FLOK

HOS ARNOLD & ULV BEDRIVER VI 'SITUATIONSBESTEMT HR' OG EVNER AT AGERE PÅ DET NIVEAU I BEHOVSPYRAMIDEN DER KONTINUERLIGT ER BRUG FOR

I 2008 besluttede Mette sig for at det var tid til at blive ’herre i eget hus’ – eller ’ulv i egen flok’ – og opstartede derfor konsulentvirksomheden Arnold & Ulv. Her fungerer hun som tung og erfaren deltids HR-ressource i mindre virksomheder, og bidrager til at udbrede det gode budskab omkring korrekt og hensigtsmæssig personalehåndtering, samtidig med, at hun får tilgodeset sit ønske om konstante, nye indtryk og udfordringer. Det er en win/win situation.

DET ER LET AT DRAGE

PARALLELLER

Ulve er gode mennesker

Mette Arnold er passioneret omkring sit felt, HR. Mette har igennem mange år håndteret medarbejdere på praktisk vis. Hun har dog også studeret den menneskelige psyke – både via sit studie, men også ved at iagttage reaktioner på alskens udfordringer, hos medarbejdere. Mette har især en stor interesse for gruppedynamiske processer, for ikke at tale om let tilgængelige ’billeder’ af enhver art, for at beskrive de relaterede handlinger. Dette har fostret en stor interesse for menneskets bedste ven i sin oprindelige, og mere vilde form, nemlig ulven.

En ulveflok består af en række roller og hierarkiske positioner, og det er let at drage paralleller til menneskeflokke. Et eksempel på praktik kan være, at ulveflokke i det fri har langt færre hierarkiske kampe end grupper af ulve i fangenskab. Det er nærliggende at se en arbejdsplads som en kunstigt skabt menneskeflok, og derved har HR og Arnold & Ulv sin berettigelse, f.eks. med at sikre at lederen har, og beholder den styrende position og at hver medarbejder kender og udfører sin rolle i optimal synergi med resten af flokken. Lyder det langhåret? Måske, men ulvebilledet er tænkt som et supplement til den traditionelle HR og handler om at gøre vores metier så transparent og tilgængelig så muligt. For leder som medarbejder.

HVAD MENER VI MED

HUMAN RESOURCE

Med Human Resource mener Arnold & Ulv helt overordnet at vi:

KENDER MENNESKER
SKABER OVERBLIK
SIKRER LOVMÆSSIGHED
SUPPLERER MED VIDEN, ERFARING OG FORTROLIGHED

VERDEN ER FULD AF

MULIGHEDER

Lad os høre fra dig!

Send et røgsignal, kip med en morselygte eller hyl mod himlen. Sætter du allerhelst det stærkeste hold? Skriv til os eller ring til os på telefon 6116 4400.

    Copyright © 2018 Arnold & Ulv - Layout: www.dmansir.dk