HVEM ER

ARNOLD & ULV

Senior Ulv - Mette Ravn Arnold

ARNOLD & ULV ER EN KONSULENTVIRKSOMHED LEDET AF METTE RAVN ARNOLD

Vi hjælper mindre virksomheder med lavpraktisk håndtering af daglige, personalemæssige udfordringer.

Med Arnold & Ulv, har du en samarbejdspartner, der fungerer som en
in-house personalefunktion, kender din virksomhed men som arbejder et fåtal af timer og dermed tilbyder tårnhøj kvalitet
til en altid fordelagtig pris.

HOS ARNOLD & ULV, TROR VI PÅ EN HOLISTISK OG DERMED HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL LEDERSKAB

Det være sig i læren, leden og tilmed leven. Altså, giver balance i tilværelsen, stærkt, troværdigt lederskab og skaber respekt og vedvarende forandringer. Dette integreres ved at vi dyrker langvarige relationer, at vi udviser tålmod og lader forandringer forankres, helt ind til benet. Så ingen quickfixes og hurtige handler, herfra. Vi er ikke for fine til at samle lavthængende frugter og dyrke lynhurtig anvendelighed. Men med gradvis, bevidst og intelligent påvirkning, ses den blivende forbedring og de gode resultater. Altid.

WE PUT THE

WROOOF

in Human Resource

Med mangeårig erfaring med opstart af HR-/personalefunktioner, og håndtering af det samlede spektrum fra lavpraktik over taktisk og strategisk tilgang. Den akademiske ballast er på plads, men erfaring og massiv værktøjskasse skaber anvendelighed, og evne til at nå organisation, og dermed medarbejdere, hvor ’de er’. Og det er afgørende for succes. Derfor har vi ingen fine fornemmelser, og tager fat hvor det er nødvendigt, ud fra devisen: Levér, levér og atter levér!

Allierer du dig med Arnold & Ulv, er der ALTID et fysisk og målbart outcome

wolf_on_board2

ULV I

EGEN FLOK

HOS ARNOLD & ULV BEDRIVER VI 'SITUATIONSBESTEMT HR' OG EVNER AT AGERE PÅ DET NIVEAU I BEHOVSPYRAMIDEN DER KONTINUERLIGT ER BRUG FOR

I 2008 besluttede Mette sig for at det var tid til at blive ’herre i eget hus’ – eller ’ulv i egen flok’ – og opstartede derfor konsulentvirksomheden Arnold & Ulv. Her fungerer hun som tung og erfaren deltids HR-ressource i mindre virksomheder, og bidrager til at udbrede det gode budskab omkring korrekt og hensigtsmæssig personalehåndtering, samtidig med, at hun får tilgodeset sit ønske om konstante, nye indtryk og udfordringer. Det er en win/win situation.

Mette har ca. 15 års reel erfaring med HR roller

Primært har hun fungeret som ene HR-ressouce i organisationer med 80 til 200 medarbejdere, men har også haft ledelsesansvar for mindre teams. Mettes force spænder vidt, med HR i både bredden og tyngden og inden for alle niveauer. Især er hun dog stærk i assessment, coaching og rekrutteringsøjemed, og har med succes håndteret profiler fra lagermedarbejdere til Build Managers til salgsdirektører. Da hun aldrig har truffet det sikre karrierevalg, men i stedet har værdsat udfordringen i kriseramte virksomheder, har hun desuden også gennemført en lang række nedskæringer og dermed afskedigelser – både i form af enkeltsager og masseafskedigelsesprocesser. I den forbindelse har hun fungeret som jobkonsulent for sine opsagte medarbejdere, med stor succes, fine resultater og med stor evne for tillid, den temmelig ambivalente rolle taget i betragtning.

Mette er administrativt stærk og kan sin funktionærlov til fingerspidserne. Hun er positiv, loyal, seriøs, stærk og en god ‘ambassadør’. Desuden agerer hun hurtigt og drives af entusiasme og god til at kommunikere på alle niveauer og med alle mennesketyper. Mettes private valgsprog er ’jeg tror generelt på, at jeg kan alt, til det modsatte er bevist!’

DET ER LET AT DRAGE

PARALLELLER

Mette Arnold er en ildsjæl

Mette Arnold er en ildsjæl, der er passioneret omkring sit felt, HR. Mette har igennem mange år håndteret medarbejdere på praktisk vis. Hun har dog også studeret den menneskelige psyke – både via sit studie, men også ved at iagttage reaktioner på alskens udfordringer, hos medarbejdere. Mette har især en stor interesse for gruppedynamiske processer, for ikke at tale om let tilgængelige ’billeder’ af enhver art, for at beskrive de relaterede handlinger. Dette har fostret en stor interesse for menneskets bedste ven i sin oprindelige, og mere vilde form, nemlig ulven.

En ulveflok består af en række roller og hierarkiske positioner, og det er let at drage paralleller til menneskeflokke. Et eksempel på praktik kan være, at ulveflokke i det fri har langt færre hierarkiske kampe end grupper af ulve i fangenskab. Det er nærliggende at se en arbejdsplads som en kunstigt skabt menneskeflok, og derved har HR og Arnold & Ulv sin berettigelse, f.eks. med at sikre at lederen har, og beholder den styrende position og at hver medarbejder kender og udfører sin rolle i optimal synergi med resten af flokken. Lyder det langhåret? Måske, men ulvebilledet er tænkt som et supplement til den traditionelle HR og handler om at gøre vores metier så transparent og tilgængelig så muligt. For leder som medarbejder.

HVAD MENER VI MED

HUMAN RESOURCE

Med Human Resource mener Arnold & Ulv helt overordnet at vi:

SKABER OVERBLIK

Tempor tincidunt sapien a aliquam. Nam in eleifend dui, pellentesque sagittis

SIKRER LOVMÆSSIGHED

Tempor tincidunt sapien a aliquam. Nam in eleifend dui, pellentesque sagittis

SUPPLERER MED VIDEN, ERFARING OG FORTROLIGHED

Tempor tincidunt sapien a aliquam. Nam in eleifend dui, pellentesque sagittis

TAG ENDELIG

KONTAKT

Lad os høre fra dig!

Sætter du allerede det stærkeste hold? Skriv til os eller ring til os på telefon 6116 4400.

    Copyright © 2018 Arnold & Ulv - Layout: www.dmansir.dk